پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش کارشناس مسئول بهداشت محیط در این خصوص گفت: دوره سیزدهم و چهاردهم آموزشگاه بهداشت اصناف ویژه آرایشگاههای زنانه و مهدکودک ها توسط بخش خصوصی و با نظارت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد و در تاریخ های 27/04/93 و 3/05/1393 از فراگیران ، امتحان پایانی( تحت نظارت  مهندس اسماعیل حیدری ، ناظر اموزشگاه بهداشت اصناف ) گرفته شد.