پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارکنان حوزه ستادی معاونت بهداشتی در ماه نزول قرآن و بهار معجزه جاویدان ، موفق به ختم کل قرآن کریم گردیدند . مراسم جزء خوانی ،همه روزه در طول ماه مبارک رمضان با حضور فعال کارکنان برگزار شد و در پایان با حضور معاون محترم بهداشتی ، مدیران و کارکنان از قاریان و شرکت کنندگان در این جلسات تقدیر و تشکر به عمل آمد .