پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 کارگاه یک روزه پاپ اسمیر توسط واحد بهداشت خانواده در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار شد. در این کارگاه سرکار خانم لیمویی مسئول آموزش سلامت معاونت بهداشتی ، در خصوص تست پاپ اسمیر -اهمیت آن -چگونگی تفسیر نتایج و نحوه صحیح نمونه برداری آموزش های لازم را به ماماهای شاغل درحوزه معاونت بهداشتی ارائه نمودند،   در ادامه مطالبی درباره سرطان دهانه رحم به فراگیران آموزش داده شد.