پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی دو روزه   تغذیه کودکان ، برای آموزش بهورزان ، کاردانها بهداشت خانواده و کاردانهای مامایی در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار گردید . در این کارگاه  فراگیران با تغذیه  انحصاری با شیر مادر ، اصول تغذیه تکمیلی ، نحوه ی مغذی و مقوی کردن غذای کودک ، و روش پیشگیری و کنترل کمبود ریز مغذی ها آشنا شدند و آموزش های  لازم  را دریافت نمودند .