پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 خانم مهندس غزنوی، مسئول مرکز شبانه روزی دوگان در خصوص این خبر گفت: روز یکشنبه حدود ساعت 12 ظهر آقای توکلی از اهالی شهر قره بلاغ در حین کار در منزل، دچار برق گرفتگی شدید شد و زمانی که کارکنان اورژانس در محل حادثه حاضر شدند ، وی فاقد علائم حیاتی بود که در همان محل اقدامات اولیه توسط کارکنان اورژانس انجام و مصدوم به درمانگاه شبانه روزی دوگان منتقل گردید ، در آنجا، تیم درمانی شامل خانم دکتر هاشمی نسب ، پرستار  درمانگاه ، سرکار خانم دهقان و آقای عابدی از پرسنل اورژانس ، تلاش خود را برای احیاء ادامه دادند. پس از چندین دقیقه فعالیت مداوم و نفس گیر  ، با خواست خداوند ، مصدوم ، حیاتی دوباره  یافت و باعث خوشحالی تیم درمانی و خانواده مصدوم گردید.مصدوم برای تکمیل درمان به شهرستان فسا اعزام شد.