پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آزمون پذیرش دانش آموزان بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا روز پنجشنبه مورخه 30/5/93 در محل سالن اساتید ماندگار دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد . دکتر پزشکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص این آزمون گفتند : در این آزمون 231 نفر از متقاضیان رشته بهورزی برای کسب پست بهورزی در 22 روستا با یکدیگر به رقابت پرداختند . ایشان همچنین از  کلیه دستندرکارانی که برای برگزاری مناسب و عادلانه این آزمون تلاش کردند، تشکر و قدردانی نمودند.