پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در این کارگاه آموزشی که به همت واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی برگزار گردید، آقای دکتر بهنام هدایت ،فوق تخصص غدد اطفال به پرسنل دخیل در امر غربالگری نوزادان، آموزشهای لازم در خصوص بیماریهای فنیل کتونوری ، کم کاری تیروئید و فاویسم ارائه نمودند و در انتهای کارگاه دستورالعملهای برنامه غربالگری نوزادان مورد بررسی قرار گرفت.