پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزش کمکهای اولیه و امداد رسانی در بلایا با همکاری واحد جلب مشارکتهای مردمی معاونت بهداشتی و مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی شهرستان فسا برگزار شد . در این کارگاه ،40 نفر از داوطلبان سلامت و 7 مربی شرکت داشتند و آموزشهای لازم ، در زمینه کمکهای اولیه و روشهای احیاء در شرایط اضطراری را فرا گرفتند.