پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی روش آزمون میکروبی آب توسط واحد بهداشت محیط برگزار شد. در این کارگاه آموزشی یک روزه که کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی فسا حضور داشتند ،آزمایشات و روش های تشخیص باکتریهای شاخص آلودگی آب آموزش داده شد و مورد بحث قرار گرفت. در انتهای این نشست آموزشی خانم مهندس جانی زاده مسئول آزمایشگاه آب معاونت بهداشت و مدرس این کارگاه ، برخی از آزمایشات روتین تشخیص آلودگی آب را به صورت عملی به فراگیران ارائه نمودند.