پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای دکتر سید محمد حسین اجاقی ، مسئول واحد بهداشت روان معاونت بهداشت در خصوص برگزاری کارگاه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا گفت: ایران جزء 10 کشور بلاخیز دنیاست . پس از هر بلا ، مانند زلزله ، سیل و .. ، عوارضی مانند تخریب واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، فوت ، آسیب های جسمانی و همچنین عوارض روحی روانی بوجود می آید.

با حضور مسئولین و مردم در مدت کوتاهی اجساد دفن ، مجروحین درمان و ساختمان ها بازسازی می شوند ، ولی عوارض روانی ناشی از حادثه ، مانند استرس های پس از سانحه (PTSD ) و افسردگی اساسی و ... مدت ها پابرجا می ماند .

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برنامه های کاربردی مناسبی جهت کاهش عوارض روانی در دست اجرا دارد که با تشکیل تیم های حمایت های روانی اجتماعی در بلایا انجام می گیرد .

در این راستا تمامی افراد مؤثر در کمک رسانی از جمله مدیران اجرایی ، مدیران بهداشتی ، پزشکان ، روانپزشکان ، کاردانان ،کارشناسان ، بهورزان و پرسنل اورژانس بایستی از قبل آموزش های لازم را دیده باشند .

واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا برای همه ی مدیران بهداشتی در تمام واحدهای تابعه دانشگاه ،کارگاه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا ویژه مدیران را اجرا نمود ./