پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای دکتر فرجام ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی شماه 1 شهری و پایگاه بهداشتی شماره 2 و 5 شهری بازدید کردند . در این بازدید ، دکتر فرجام ضمن بررسی نحوه ی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این مراکز ، بر تلاش هر چه بیشتر پرسنل ، برای خدمت رسانی موثرتر و علمی تر به مردم تاکید کردند .
ایشان همچنین مسایل و چالش های مطرح شده توسط کارکنان را شنیدند و به سوالات پاسخ دادند .
در ادامه، معاون بهداشت دانشگاه از پایگاه بهداشتی شماره 5 شهری واقع در خیابان علی بن موسی الرضا (ع) بازدید به عمل آوردند و شرایط موجود را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند .
خاطر نشان می شود ، پایگاه بهداشتی شماره 5 شهری ، 10 روز قبل از خیابان حافظ به خیابان علی بن موسی الرضا (ع ) واقع در بلوار شهید رجایی منتقل شده  است .