پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  خانم دکتر اردلان ، رئیس اداره  سلامت جوانان وزارت بهداشت در خصوص اجرای طرح پایلوت بسته خدمتی جوانان  در دانشگاه علوم پزشکی فسا  گفتند : این بسته  خدمتی که در ابعاد جسمانی ، روانی و اجتماعی تهیه شده است و برای اولین بار ،پرسش نامه  خود مراقبتی در آن ادغام شده است ، اولویتهایی را در بحث جوانان دنبال می کند که عبارتند از :

1.       آشنایی جوانان با فواید همسرگزینی مناسب و ازدواج مناسب و در نتیجه کاهش میزان طلاق

2.       استخراج اولویتهای مرگ و میر در گروه سنی جوانان در استانها و در شهرستانها ی مختلف با هدف مداخله  و کاهش مرگ و میر جوانان

3.       توانمند سازی جوانان با رویکرد خود مراقبتی

4.       کاهش رفتارهای مخاطره آمیز از طریق آموزش به پزشکان و جوانان 

همچنین خانم تشکر کارشناس مسئول سلامت جوانان معاونت بهداشت در خصوص اجرای طرح پایلوت بسته خدمتی سلامت جوانان در فسا گفت : این طرح با هدف ارتقاء سطح سلامت گروه سنی 18 -30 سال ( جوانان ) به صورت پایلوت در بخش شیبکوه شهرستان فسا برای 1200نفر از جوانان از تاریخ 24/4/93 شروع شده است و همکنون در حال اجرا می باشد و در حال حاضر، 52 درصد از جوانان مورد ارزیابی قرار گرفته اند .