پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

واحد مدیریت کاهش خطر بلایا معاونت بهداشت ، به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایا ، جلسه آموزشی برای 60 نفر از پرسنل اداره برق فسا برگزار کرد . در این جلسه ، در رابطه با روشهای مقابله با انواع بحران ، خصوصا زلزله و آمادگی نیروها در شرایط بحران به فراگیران آموزشهایی داده شد .