پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش (وب دا) وزیر بهداشت در همایش تقدیر از بهورزان سراسر کشور با اشاره به این که گسترش خدمات بهداشتی درمانی در روستاها و مناطق محروم، به ارتقاء حوزه سلامت کمک می کند، خاطرنشان کرد: بهورزان باید به شغلشان افتخار کنند چون با جان زنان، مردان و کودکان در شریف ترین نقاط کشور سر و کار دارند.

به گفته دکتر سید حسن هاشمی در حوزه بهداشت تنها راه حل مشکل سلامتی مردم بهورزان هستند و من عمیقا معتقد هستم که اگر سطح خدمات بهورزان را در مناطق روستایی و شهری ارتقاء دهیم و آنها را در شبکه سراسری کشور به خدمت بگیریم، به حوزه بهداشت کمک شایانی کرده ایم.

 در این مراسم از بهورزان نمونه کشوری ، تقدیر به عمل آمد و از دست وزیر بهداشت و معاون بهداشت وزیر، هدایایی دریافت نمودند.

خاطر نشان می شود ، سرکار خانم فریبا یزدان پناه ، بهورز خانه بهداشت علی آباد جنگل از دانشگاه علوم پزشکی فسا ، که به عنوان یکی از بهورزان نمونه کشوری برگزیده شده اند نیز در این مراسم حضور یافتند و توسط وزیر بهداشت از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.