پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به مناسبت بزرگداشت هفته بهداشت روان (24-30 مهرماه ) با هدف ارتقاء سلامت روان پرسنل معاونت بهداشت ، اردوی تفریحی - آموزشی  با حضور جناب آقای دکتر اجاقی مسئول واحد بهداشت روان و پرسنل معاونت بهداشت در روستای ایج برگزار گردید . دکتر اجاقی مسئول واحد بهداشت روان در خصوص برگزاری این اردو گفتند :  در این اردو ،برنامه هایی شامل سخنرانی ، تاثیر انجام بازی درمانی در جهت نشاط و تحلیل بازیها ، برگزاری نماز جماعت در جهت ارتقاء سلامت معنوی و انجام فعالیت های گروهی به منظور افزایش حس همکاری گروهی ، شعرخوانی و داستان گویی اجرا گردید.