پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس عبداله رئیسی مسئول واحد مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشتی در خصوص واکسن جدید پنج گانه گفتند: واکسن هموفیلوس آنفلوانزا تیپ "ب" در قالب واکسن پنتا والان شامل ترکیب پنج ظرفیتی دیفتری، کزاز،سیاه سرفه،هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوانزا تیپ "ب" از15 آبان ماه 1393 وارد برنامه ایمن سازی کودکان خواهد شد.واکسن پنتا والان در سنین 2و 4و 6 ماهگی جایگزین واکسن های سه گانه (دیفتری،کزاز،سیاه سرفه) و هپاتیت "ب "خواهد شد. وی افزود: هموفیلوس آنفلوانزا نوع "ب"( Hib ) یک باکتری است که موجب عفونت های شدید شامل: مننژیت باکتریایی یا التهاب پرده محافظت کننده مغز و نخاع، عفونت ریه، عفونت خون، عفونت چرکی مفصل، التهاب تارهای صوتی و انسداد مجاری هوایی می شود.