پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم راستباف کارشناس مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر در رابطه با برگزاری کلاس آموزش دیابت گفتند : جهت آشنایی مربیان بهداشت آموزش وپرورش شهرستان فسا با بیماری دیابت و نحوه برخورد با دانش آموزانی که مبتلا به این بیماری می باشند. کارگاه آموزشی در محل آموزش و پرورش برگزار شد و علائم بیماری ،نحوه کنترل و چگونگی برخورد با کاهش و افزایش قند خون مطالبی در قالب طرح آموزشی shepبه فراگیران ارائه گردید و به سوالات مربیان بهداشت پاسخ داده شد .