پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان "اشکال دارویی و راههای مصرف صحیح آنها  ، برای مربیان ، رابطین و داوطلبان سلامت مراکز بهداشتی شهری و روستایی برگزار شد . هدف از این کارگاه  آموزشی ، انتقال پیامهای بهداشتی در زمینه دارو و نحوه مصرف آن به خانوارهای تحت پوشش رابطین و مربیان سلامت بود . در این برنامه آموزشی خانم دکتر محبی ، معاون غذا و دارو دانشگاه، آموزشهای لازم را به فراگیران ارائه نمودند .