پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به مناسبت روز جهانی غذا ، جشنواره تغذیه  سالم و سنتی در مرکز بهداشتی درمانی فدشکویه برگزار گردید . شعار این جشنواره کاهش مصرف نمک و روغن در طبخ غذا و تاکید بر تعادل و تنوع تغذیه ای و غذای تازه بود ، در این جشنواره 30 نفر از  اهالی فدشکویه شرکت کردند و 5 نفر که شرایط مورد نظر را در طبخ غذا رعایت کرده بودند برگزیده و به آنها جوایزی اهداء گردید.