پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس جوکاران، مسئول واحد مدیریت کاهش خطر بلایای معاونت بهداشت در خصوص این همایش گفت: در اين همايش که ، بخشدار ششده و قره بلاغ ، دهياران ، نماينده شوراها و مسئولين ادارات بخش حضور داشتند ،در خصوص بحران آب و خشكسالي و فرو نشست زمين و راههاي مقابله با اين پديده زيست محيطي بحث و گفتگو شد و پيشنهاد گرديد، با توجه به بحران آب و خشكسالي و فرونشست زمين در تعدادي از روستاهاي اين منطقه ، آموزش ها و اقدامات لازم در خصوص صرفه جويي در مصرف آب در بخش كشاورزي و استفاده از آبياري نوين و كشت هاي جايگزين کشاورزی صورت پذيرد تا از بروز چنين پديده هاي مخربی در سا یر روستا های این منطقه جلوگيري گردد.