پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه آموزشی ضابطین قضایی برای بازرسین بهداشت محیط در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد. در این جلسه مطالب آموزشی در خصوص جایگاه ، شرح وظایف و اختیارات ضابطین قضایی  توسط قاضی رزمجویی ، رئیس دادگاه انقلاب شهرستان فسا ، ارائه گردید . سپس دکتر مجتبی فرجام ، در رابطه با اهمیت رعایت روند قانونی در بازرسی های بهداشت محیط مطالبی بیان کردند ، در ادامه مهندس کرمی منش ، ضمن صحبت در مورد چالش های موجود در حین بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی ، سوالات مطرح شده توسط بازرسین را ارائه نمودند و قاضی رزمجویی به این سوالات پاسخ دادند .