پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی معاونت بهداشت به مدیریت خانم دکتر علیزاده معاون فنی ، با محوریت بررسی شاخص های بهداشتی با حضور سرکار خانم صادقی مسئول واحد آمار معاونت بهداشت برگزار شد.
در این جلسه ابتدا خانم صادقی در خصوص شاخص های بهداشتی و تحلیل آن مطالبی را ارائه نمودند ، سپس خانم دکتر علیزاده ، آیتم های چک لیست پایش مدیریتی حوزه معاونت بهداشت و چگونگی اجرا ، بررسی و نظارت های آبشاری آن را برای مسئولین واحد ها به تفصیل توضیح دادند .