پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس عبداله رئیسی مسئول واحد مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشت گفت : با توجه به اضافه شدن واکسن جدید پنجگانه به برنامه ایمن سازی کشور جلسه آموزشی توجیهی به مدت سه روز از 28 لغایت 30 مهرماه برای بهورزان و کاردان ها و کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی روستایی در معاونت بهداشتی برگزار گردید .در این جلسه ضمن مرورموفقیت ها و دستاوردهای30 ساله برنامه ایمن سازی در جهت کنترل بیماری های واگیر،بر عزم و تلاش بیشتر در این زمینه تاکید شد.
در این جلسه بهورزان با ماهیت واکسن،نحوه تزریق وعوارض واکسن آشنا شدند. 
مهندس رئیسی افزود : واکسن هموفیلوس آنفلوانزا تیپ "ب" در قالب واکسن پنتا والان شامل ترکیبی پنج ظرفیتی شامل دیفتری، کزاز،سیاه سرفه،هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوانزا تیپ "ب" از15 آبان ماه 1393 وارد برنامه ایمن سازی کودکان خواهد شد.واکسن پنتا والان در سنین 2و 4و 6 ماهگی جایگزین واکسن های سه گانه (دیفتری،کزاز،سیاه سرفه) و هپاتیت "ب "خواهد شد. هموفیلوس آنفلوانزا نوع "ب"( Hib ) یک باکتری است که موجب عفونت های شدید شامل: مننژیت باکتریایی یا التهاب پرده محافظت کننده مغز و نخاع، عفونت ریه، عفونت خون، عفونت چرکی مفصل، التهاب تارهای صوتی و انسداد مجاری هوایی می شود.