پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در مورد تعطیلی این ساندویچ فروشی گفت: این واحد صنفی به علت عدم رعایت مقررات بهداشتی و عدم توجه به تذکرات  بازرسین بهداشت محیط ، در تاریخ 10/8/93 به مدت حداقل یک هفته با حضور ماموران انتظامی و نماینده معاونت بهداشت تعطیل گردید.