پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم سحر کرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده گفت : این کارگاه به منظور آموزش علل ناباروری در زنان و مردان وپیشگیری از آن ، توسط واحد بهداشت خانواده برگزار شد . در این جلسه آموزشی ، خانم دکتر احمدی ، دکتر مرادی و دکتر کوهنورد آموزشهای لازم را به کاردانان و کارشناسان مامایی وبهداشت خانواده معاونت بهداشت ارائه نمودند.