پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه پزشکان خانواده  شهری با حضور  دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت دانشگاه و خانم دکتر علیزاده ، معاون فنی ومدیر اجرایی پزشک خانواده  شهری در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار گردید. در این جلسه ، تفاهم نامه پزشکان خانواده شهری تک شیفت ، جدول کسورات اعمالی ویزیت پایه بر اساس تعداد بیماران ویزیت شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به سوالات مطرح شده توسط پزشکان خانواده پاسخ داده شد.