پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در ادامه بازدیدهای معاون بهداشت دانشگاه از مراکز بهداشتی درمانی حوزه معاونت بهداشت ، ایشان از مرکز بهداشتی درمانی تنگ کرم و مرکز بهداشتی درمانی خورنگان و خانه بهداشت آن بازدید به عمل آوردند ، دراین بازدید دکتر مجتبی فرجام وضعیت خدمت رسانی به مردم را بررسی کردند و مشکلات و پیشنهادهای مطرح شده توسط مسئولین و کارکنان این مراکز را شنیدند و راه حل های موجود برای رفع این مشکلات را مورد بحث قرار دادند . لازم به ذکر است ، کارکنان مرکز بهداشتی درمانی خورنگان بعلت خدمت رسانی مناسب و وضعیت مطلوب درمانگاه مورد تشویق معاون بهداشت دانشگاه قرار گرفتند .