پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هماهنگی مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی در معاونت بهداشت برگزار شد. مهندس منوچهر جوکاران ، مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در این خصوص گفت : این جلسه  با حضور مسئولین واحد های ستادی معاونت بهداشت برگزار گردید و جناب آقای دکتر فرجام معاون محترم بهداشت دانشگاه در خصوص اهمیت آموزش و توانمند سازی کارکنان برای مقابله با بحران در هنگام وقوع بلایا صحبت کردند . در ادامه درباره دستورالعمل EOP ( برنامه ملی عمیلات پاسخ بهداشتی در بلایا و فوریتها )  گفتگو شد و اقداماتی را که هر یک از واحد های معاونت بهداشت باید انجام دهند تا میزان  آمادگی آنها در بلایا افزایش یابد مورد بحث قرار گرفت . در این جلسه بر آمادگی خانوارها در مقابله  با بلایای طبیعی تاکید شد و قرار  شد آموزش به خانوارها در این  رابطه در سطح گسترده تری انجام  شود.