پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی در تاریخ 1/9/93 با حضور آقای دکتر فرجام معاون بهداشت ، خانم دکتر علیزاده معاونت فنی و مسئولان واحدها ستادی برگزار گردید. 
در ابتدای این جلسه خانم دکتر علیزاده در مورد اهمیت پانل و  تحلیل  شاخص ها صحبت کردند. پس ازآن ، هر کدام از واحدها ستادی از روند بررسی و تحلیل شاخص ها و نقاط قوت و ضعف آن ، گزارش دادند و خانم صادقی مسئول واحد آمار راهنمایی های آماری لازم را ارائه نمودند .
در این جلسه مقرر گردید، تمام واحدها تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 5/9/93 تحلیل و آنالیز شاخص های زرد و قرمز و پانل اصلاح شده هر واحد را تحویل واحد آمار دهند.