پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه توجيهي پزشکان خانواده شهری باحضور معاون فني معاونت بهداشت،سركار خانم دكتر عليزاده و كارشناسان بهداشت خانواده ،در سالن اجتماعات معاونت برگزار شد.در اين نشست واحد بهداشت خانواده بسته های آموزشی مراقبت های بهداشتی شامل فرمهاي مراقبتي و دستورالعملهای مربوطه را ارائه نمودند و پزشكان خانواده را با نحوه ي اجرای این برنامه ها آشنا کردند. همچنین در این جلسه آخرین دستورالعمل ها و برنامه های پزشک خانواده شهری نیز توسط ستاد اجرایی پزشک خانواده به اطلاع پزشکان خانواده رسانده شد و در این خصوص بحث و تبادل نظر گردید.