پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش وب دا ؛ دکتر کبیر معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران به اتفاق تیم همراه از طرح پزشک خانواده روستایی وشهری شهرستان فسا بازدید نمودند .

بنابراین گزارش هیات بازدید کننده با حضور در مراکز بهداشتی – درمانی مقابری و تنگ کرم روند اجرای پزشک خانواده روستایی را بررسی نمودند.

همچنین این تیم به صورت سرزده از مطبهای سطح یک و سطح دو پزشک خانواده شهر فسا بازدید و در جریان روند اجرای طرح پزشک خانواده شهری و مسایل مربوط به آن در ارتقاء سلامت قرار گرفتند .

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران و تیم همراه در ادامه حضور در شهرستان فسا ضمن بازدید از ساختمان آموزشی و بخش های پژوهشی دانشگاه، در نشستی  که با حضور ریاست ، معاونین بهداشتی و درمان و مسوولین بیمه استان و ستاد اجرایی پزشک خانواده شهرستان فسا برگزار شد ، حضور یافتند.

در این نشست ، دکتر کبیرمعاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بیان داشت : روند اجرای برنامه پزشک خانواده روند رو به مثبت است و رضایتمندی مردم روز به روز بیشتر می شود.

دکترکبیر اظهار داشت : امید است با برنامه ریزی مناسب علاوه بر سهولت در خدمت رسانی به بیمه شدگان ، اعتبار سطح خدمات ارائه شده به مردم نیز افزایش یابد .

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بیان داشت : نظر به توان بالای مدیریتی که در دانشگاه علوم پزشکی فسا مشهود است و با توجه به اضافه شدن سرریز بیماران از شهرستانهای اطراف ، دانشگاه علوم پزشکی می تواند با کیفیت بسیار مطلوبی طرح پزشک خانواده و سایر طرح ها را مدیریت و دائما ارزیابی کند .

دکترعلیرضا عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن تاکید بر اهمیت پزشک خانواده روستایی و شهری ، طرح پزشک خانواده شهری را در راستای بیماریابی سریع و پیشگیری از بیماری در افراد در معرض خطربا اهمیت بر شمردند و موفقیت واقعی را منوط به زمانی دانستند که با برنامه های پیشگیری جدی ، کاهش واقعی تعداد بیماران صورت گیرد.

وی افزود : عوامل خطر نظیر چاقی ، دیابت و فشار خون و ... شناسایی و به مقابله با آنها پرداخته شود.

دکتر عسکری همچنین به بخشی از دستاوردهای  دانشگاه در اجرای طرح پزشک خانواده در برقراری نظام ارجاع و کاهش پرداختی مردم اشاره کردند.

در این جلسه دکتر فرجام معاون بهداشت دانشگاه  پیرامون طرح های تحقیقاتی دانشگاه در راستای ارتقاء سطح پزشک خانواده و دکتر ضیایی معاون درمان دانشگاه پیرامون کیفیت ارائه خدمات در سطح دو مطالبی بیان نمودند.

گفتنی است این بازدید با هدف بررسی فرایند های برنامه پزشک خانواده شهری در شهرستان فسا انجام شد.