پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 دکتر فرجام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی از مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 شهری واقع در بلوار شهید مطهری بازدید کردند . در این بازدید ایشان روند خدمت رسانی و آموزش بهداشت را مورد بررسی قرار دادند و در جمع کارکنان این مرکز گفتند : آموزش بهداشت در مدارس ، بهترین راه پیشگیری از بیماری ایدز ، هپاتیت و رفتارهای پر خطر است و بر آموزش بهداشت به مردم و دانش آموزان تاکید کردند .
معاون بهداشت، همچنین مشکلات موجود را از کارکنان جویا شدند و به خاطر نظم در امور اداری و ارائه مناسب خدمت ،کارکنان این مرکز  را با اهداء تقدیر نامه تشویق کردند. پس از این بازدید دکتر فرجام از پایگاه بهداشت موسی بن جعفر (ع)  دیدن کردند و روند انجام امور اداری و وضعیت ساختمانی آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.