پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه آموزش بهداشت برای دامداران شهر ششده توسط کارشناسان معاونت بهداشت برگزار شد . در  ابتدای این جلسه آموزشی آقای مهندس قانعی کارشناس بهداشت محیط در رابطه با قوانین و مقررات دامداریها و رعایت اصول بهداشتی در دامداریها و همچنین لزوم خروج دامداریها از سطح شهر ششده آموزشهای لازم را به فراگیران ارائه نمودند . در ادامه آقای مهدی شرفی کارشناس زئونوز معاونت بهداشت و آقای مهدی گلستانکار کارشناس مبارزه با بیماریها و مسئول درمانگاه ششده در خصوص بیماریهای مشترک بین انسان و دام ، به دامداران آموزش دادند .