پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ در راستای رسیدگی به مناطق محروم ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاون بهداشت ضمن حضور در مراکز بهداشتی – درمانی به بررسی وضعیت ارایه خدمات و مسایل و مشکلات و بررسی رودرروی مشکلات مردم و پرسنل خدوم این نواحی پرداختند.

اهم موضوعات مطرح شده به شرح ذیل می باشد:

1- استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت داوطلبین سلامت در راستای اجرای هر چه بهتر برنامه های سلامت محور

2- ارایه پیشنهادات و راهکارها در خصوص حل مشکلات بهداشتی مردم و کاهش بیماریهای غیرواگیر از جمله سالک

3- برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی برای پزشکان عمومی و پرسنل داروخانه شاغل در مراکز

4- بررسی روند اجرای طرح پزشک خانواده زاهد شهر و ارایه راهکارها در خصوص حل مسکلات موجود

5- استفاده از ظرفیت خیرین و فرهیحتگان زاهدشهر و میانشهر در تجهیز مراکز بهداشتی – درمانی

6- تعامل هر چه بهتر با شهرداری میانشهر در خصوص ریشه کنی سالک و تاکید بر افزایش همکاری های فی مابین

7- پاسخ به سوالات پرسنلی و رفاهی کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی – درمانی

8- دستور خرید تجهیزات اداری جهت رفع کمبودهای مراکز مذکور

شایان ذکر است کارکنان شاغل در مراکز مذکور در فضایی صمیمی ضمن ارایه مسایل و مشکلات موجود ، بازدیدهای دوره ای ریاست و معاون بهداشتی دانشگاه را موجب ارتقاء هر چه بهتر ارایه خدمات به مردم و بیماران ذکر نمودند.