پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هماهنگی واحد بهداشت محیط با اداره آموزش و پرورش برگزار شد. در این جلسه که با حضور مهندس کرمی منش کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و مهندسین حیدری ، جانی زاده و ارغوانی بازرسین بهداشت محیط و معاونین پرورشی ، تربیت بدنی و کارشناس سلامت آموزش و پرورش برگزار شد ، مسایل بهداشتی باشگاه فرهنگیان و اردوگاه شهید باهنر مورد بحث و بررسی قرار گرفت . همچنین در مورد وضعیت بوفه مدارس و بازدید مشترک و همچنین ممنوعیت فروش ساندویچ و مشکلات بهداشتی برخی از مدارس صحبت شد و مقرر گردید ، پیگیریهای لازم جهت رفع این مشکلات از طرف آموزش و پرورش صورت گیرد.