پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی اصول بازرسی و نمونه برداری مواد غذایی  توسط واحد بهداشت محیط برگزار شد . در این جلسه آموزشی  که خانم ها اسدی و مرادی از کارکنان آزمایشگاه معاونت غذا و دارو ، تدریس آن را بر عهده داشتند در رابطه با نحوه تشخیص فساد مواد غذایی و روش صحیح نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک به فساد مطالب لازم به فرا گیران ارائه گردید.