پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در این جلسه  آقای دکتر مجتبی فرجام شاخص های بهداشتی واحد بهداشت خانواده را مورد بررسی قرار دادند و در خصوص راهکارهای بهبود این شاخص ها با کارشناسان بهداشت خانواده گفتگو و تبادل نظر کردند . در این جلسه معاون بهداشت دانشگاه عنوان کردند ، به علت محدودیت منابع کشور باید از ظرفیت های ایجاد شده توسط کوهورت ملی ، در زمینه بهداشت خانواده استفاده بهینه کرد و از موازی کاری و ایجاد هزینه های اضافی به سیستم بهداشتی خودداری نمود . ایشان همچنین ، نحوه ی آموزش صحیح در جهت افزایش نرخ رشد جمعیت را بسیار مهم دانستند و بر پیگیری و بررسی علت مرگ و میر کودکان زیر 6 سال و راه کارهای کاهش آن و آموزش به خانواده ها در این ضمینه تاکید کردند .