پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط در خصوص این خبر گفت: در بازدید مشترک بازرسان بهداشت محیط و اداره دامپزشکی از یکی از قصابی های شهرستان فسا ، مقدار 119.3 کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف، به دلیل فساد و نگهداری در شرایط غیر بهداشتی ، جمع آوری و امحاء گردید.   این قصابی به دلیل تخلفات بهداشتی متعدد  به مراجع قضایی معرفی گردید و نامبرده توسط نیروی انتظامی بازداشت شد  .