پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه آموزشی تحت عنوان طب کار و بیماری های شغلی از دید گاه متخصص طب کار توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار شد . در آغاز این جلسه آقای دکتر اجاقی مطالبی را در خصوص نحوه مقابله با اثرات سموم شیمیایی بیان نمودند . در ادامه آقای دکتر احمدزاده متخصص طب کار و مدیر گروه بهداشت حرفه ای استان فارس مطالبی را در خصوص اختلالات اسکلتی عضلانی ، بیماری های تنفسی و سموم و نحوه مقابله با آنها و فرآیند سلامت شاغلین از دیدگاه متخصص طب کار و مهندسی بهداشت حرفه ای عنوان نمودند .