پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس روح ا.. اکبرپور مسئول مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر گفت : طی هماهنگی انجام شده با واحد مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت  ، با حضور پزشک این مرکز در مدرسه شبانه روزی عشایری زاهد شهر کلیه دانش آموزان به صورت رایگان ویزیت شدند . همچنین کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها در خصوص بهداشت فردی و پدیکولوزیس ( ابتلا به شپش ) آموزش های لازم را به این دانش آموزان ارائه نمودند.