پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت  محیط در این خصوص گفت: در این جلسه که در محل دادستانی شهرستان فسا و با حضور مسئولین واحد بهداشت محیط ، معاونت غذا و دارو و اداره دامپزشکی برگزار گردید ، مسایل بهداشتی شهرستان فسا بررسی و پس از تبادل نظر، راهکارهایی برای حل این مشکلات مطرح شد . در این جلسه مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت از دادستان محترم شهرستان فسا در خصوص همکاری ایشان با دانشگاه علوم پزشکی و توجه خواص ای به مسایل بهداشتی تشکر و قدردانی کردند .