پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هماهنگي ستاد تسهيلات نوروزي با حضور کمیته های مربوطه به رياست جناب آقای سمیع پور ، فرماندار محترم شهرستان فسا در محل فرمانداري برگزار گرديد. در این جلسه که دکتر فرجام، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز جضور داشتند مقرر شد ، جهت خدمت رساني بهتر به مسافرين ومردم شهرستان فسا ، كميته بهداشت و درمان متشكل از معاونت هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي ، با محوريت معاونت بهداشت ، خلاصه اي از برنامه هاي نوروزی خود را به رياست ستاد تسهيلات مستقر درفرمانداري فسا تحويل نمايند.