پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هماهنگی پزشک خانواده شهری با حضور خانم دکتر علیزاده ، مدیر اجرایی پزشک خانواده شهری برگزار شد ،ایشان در این جلسه بر اجرای برنامه های ادغامی بهداشت که اولین برنامه ی آن ، مراقبت از مادران باردار است تاکید کردند و سپس سرکار خانم سیف زاده کارشناس برنامه مادران باردار در خصوص این برنامه و نحوه ی تکمیل فرمهای آن توضیحات لازم را به پزشکان ارائه نمودند .