پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

با حضور دانشجویان رشته پزشکی و سرکار خانم مباشری عضو هیات علمی گروه بهداشت در دفتر آقای دکتر مجتبی فرجام ، با پنل مدیریت اطلاعات سلامت معاونت بهداشت آشنا شدند ، دکتر فرجام در این جلسه در خصوص اهمیت آموزش بهداشت برای دانشجویان اکسترن گفتند : در راستای تقویت بنیانهای پزشکی سلامت محور و به موازات سیاستهای وزارت بهداشت در خصوص تربیت پزشک خانواده سلامت محور، آشنایی دانشجویان پزشکی با مفاهیم بهداشتی و آموزش بهداشت دارای اهمیت ویژه ای می باشد.