پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس محمود بهزادی مسئول واحد بهداشت حرفه ای در خصوص این جلسه آموزشی گفت : در ادامه جلسات آموزش پودمانی بهداشت حرفه ای تحت عنوان بیماریهای شغلی ناشی از کار ، از کارشناسان جهاد کشاورزی ( مهندس بردبار ) و اداره دامپزشکی ( مهندس هاشمی نسب) دعوت شد تا در خصوص استفاده از انواع سموم و اثرات آفت کش ها بر روی محصولات کشاورزی ، دام و نهایتا انسان مطالب مورد نیاز را به فراگیران ( 100 نفر از کارکنان معاونت بهداشتی )ارائه نمایند .