پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سرکار خانم کرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده در خصوص برگزار همایش افزایش جمعیت گفت : همزمان با ایام ا.. دهه فجر، واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشت، برای داوطلبان بسیجی و مسئولین بسیج خواهران ، کلاس آموزشی با موضوع افزایش جمعیت برگزار نمود و به فراگیران موضوعاتی نظیر سیاستهای جدید باروری سالم ، چالشهای موجود در ارتباط با رشد جمعیت و راهکارهای افزاش جمعیت آموزش داده شد .