پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هم اندیشی با حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا و رئیس اداره بهزیستی شهرستان فسا و مسئول واحد بهداشت خانواده به منظور بررسی تفاهم نامه ، جهت اجرای برنامه سلامت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ،تشکیل گردید . در این جلسه مصوباتی در راستای چگونگی اجرای برنامه سبا  در ابتدای سال 1394 و ارجاع ،مراقبت ،معاینه زنان سرپرست خانواری که از طرف سازمان بهزیستی معرفی می شوند به تصویب رسید . همچنین در این جلسه درباره ارجاع سالمندان نیازمند به وسایل کمکی (سمعک ، واکر ، عینک و..) و خانوارهای نیازمند مشاوره ژنتیک نیز بحث گردید و در این  خصوص تفاهماتی صورت گرفت.