پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم مهندس جانی زاده کارشناس بهداشت آب واحد بهداشت محیط در خصوص این خبر گفت : درهمایش کشوری بهداشت آب و فاضلاب که از تاریخ 19 لغایت 20 بهمن با حضور کارشناسان بهداشت آب دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار گردید از دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان یکی از 10 دانشگاه برتر در زمینه بهداشت آب قدردانی شد و توسط مسئولین از زحمات کارشناسان بهداشت محیط ، کاردانها و بهورزانی که مرتبط با فعالیتهای بهداشت آب هستند تقدیر به عمل آمد.