پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آزمون دوره آموزشی راه های پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی – عروقی با همکاری واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت و معاونت توسعه دانشگاه از تاریخ 27 لغایت 29 بهمن ماه به صورت حضوری و مجازی( برای پرسنل ستادی) برگزار شد .
آقای روح ا.. ارشدی نژاد کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر در خصوص برگزاری این دوره ی آموزشی گفت : هدف از برگزاری این دوره ی آموزشی که  1500 نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی فسا در آن شرکت داشتند ارتقاء دانش ، نگرش و تغییر رفتار همکاران علوم پزشکی در پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی بوده است .