پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای مهندس مهدی گلستانکار مسئول مرکز بهداشتی درمانی ششده در خصوص انجام فلوراید تراپی دانش آموزان بخش ششده و قره بلاغ گفت : واحد بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت ، از تاریخ 26 مهر ماه لغایت 5 اسفند ماه سال 93 ، تعداد 2859 نفر از دانش آموزان ابتدایی و 600 نفر از دانش آموزان مهد کودکهای بخش ششده و قره بلاغ را مورد فلوراید تراپی دندان قرار داد. خاطر نشان می شود طبق تحقیقات انجام شده ، استفاده از وارنیش فلوراید هر 6 ماه یکبار می تواند نتایج موثرتری در پیشگیری از پوسیدگی دندانها داشته باشد.